Powrót na stronę główną

PUBLIKACJE WYDANE DRUKIEM

 

Samodzielne:

Czarniak K.
2007 Gliniany amulet z osady starszej fazy kultury lendzielskiej w Zarzycy na Dolnym Śląsku, Sprawozdania Archeologiczne, t. 59, s. 115-121.
2008a Eneolityczny toporek miedziany z Ruszkowic, pow. Dzierżoniów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 60, s. 145-149.
2008b Hans Seger- w setną rocznicę habilitacji, Silesia Antiqua, t. 44, s. 306-312.
2008c Kostomłoty, pow. średzki, Silesia Antiqua, t. 44, s. 267-269.
2008d Osada kultury pucharów lejkowatych na stan. 6 w Zarzycy, pow. Strzelin, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 50, s. 107-122.
2008e Zarzyca, pow. strzeliński, Silesia Antiqua, t. 44, s. 284-286.
2009 Wyniki badań weryfikacyjnych osad kultury lendzielskiej i pucharów lejkowatych na stanowisku 6 w Zarzycy, pow. strzeliński, w 2007 roku, Silesia Antiqua, t. 45, s. 9-36.
2010a W sprawie analizy funkcjonalnej i przestrzennej neolitycznych zespołów osadniczych kręgu południowego na Śląsku, Silesia Antiqua, t. 46, s. 67-92.
2010b Wrocław-Krzyki, Silesia Antiqua, t. 46, s. 193-195.
2011a Błotnica, pow. strzeliński, Silesia Antiqua, t. 47, s. 199-200.
2011b Chociwel, pow. strzeliński, Silesia Antiqua, t. 47, s. 207-212.
2011c Domasław, pow. wrocławski, Silesia Antiqua, t. 47, s. 212-214.
2011d Siekierki kamienne z osiedla palafitowego w Szwajcarii, Silesia Antiqua, t. 47, s. 155-158.
2011e Skarby Dolnego Śląska, Archeologia Żywa, nr 5(57), s. 43.
2011f Sławęcice, pow. górowski, Silesia Antiqua, t. 47, s. 220-221.
2011g Ślady osadnictwa kultur lendzielsko-polgarskiej i jordanowskiej na stanowisku 12 w Dobkowicach, pow. wrocławski, Silesia Antiqua, t. 47, s. 11-50.
2012a Anna Teresa Kulczycka-Leciejewiczowa, Silesia Antiqua, t. 48, s. (w druku).
2012b Glinica, pow. głogowski, Silesia Antiqua, t. 48, s. (w druku).
2012c Młodsze kultury cyklu naddunajskiego w Polsce południowo-zachodniej, Wrocław.
2012d Osiedla społeczności młodszego cyklu naddunajskiego na stan. 1 w Raciborzu – Ocicach, [w:] J. Juchelka (red.) Archeologický sborník k šedesátým narozeninám Vratislava Janáka, Opava, s. 33-73.
2012e Skarby Dolnego Śląska – katalog wystawy, Środa Śląska.
2012f Wanda Sarnowska- Archeolog i badacz, Silesia Antiqua, t. 48, s. (w druku).
2012g Wystawa „Skarby Dolnego Śląska”, Silesia Antiqua, t. 48, s. (w druku).
2012h Zbiorowy grób z okresu walk o Wrocław w 1945 roku, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, s. (w druku).

Zbiorowe:

Czarniak K., Marek L.
2005 Z badań na późnośredniowiecznym grodzisku stożkowatym w Kadłubie, pow. Środa Śląska, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 47,
s. 253-259.
Kufel B., Czarniak K., Skuła M.
2005 Wstępne badania rozpoznawcze stanowiska Przezdrowice 7, gm. Sobótka, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 47,
s. 223-226.
Czarniak K., Fokt K.
2009 Śliwice, pow. wrocławski, Silesia Antiqua, t. 45, s. 271-276.
Chudziak J., Czarniak K., Marek L.
2009 Zarzyca, pow. strzeliński, Silesia Antiqua, t. 45, s. 281-284.
Borowski G., Czarniak K., Kufel B.
2010 Pichorowice, pow. średzki, Silesia Antiqua, t. 187-190.
Czarniak K., Lisowska E., Pankiewicz A.
2011 Neolityczne osiedle obronne z Księginic Wielkich, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s. 325-331.
Czarniak K., Król Ł.
2012 Jordanów Śląski, pow. dzierżoniowski, Silesia Antiqua, t. 48, s. (w druku).
Czarniak K., Lemańska-Czarniak K.
2012 Budziszów Wielki, pow. legnicki, Silesia Antiqua, t. 48, s. (w druku).